Kasvuyrittäjän Opas: Talouden Tunnusluvut Tärkeänä Menestystekijänä

Tervehdys kasvuyrittäjä! Tiedämme, että liiketoiminnan talouden hallinta on yksi avain menestykseesi. Peruskäsitteiden hallinta on hyvä hallita, vaikka hyödyntäisitkin Grofin taloustiimin palveluita.

Siksi haluamme tarjota sinulle syvemmän käsityksen talouden tunnusluvuista, jotka voivat auttaa sinua tekemään älykkäitä päätöksiä ja viemään yrityksesi uudelle kasvun tasolle.

Liikevaihto:

Liikevaihto on ensimmäinen luku, joka monelle tulee mieleen. Se kertoo yrityksen myyntitulojen kokonaismäärän tiettynä ajanjaksona. Kasvuyrittäjänä sinun on tärkeää seurata liikevaihdon kehitystä ja varmistaa, että se kasvaa toivomallasi tavalla.

Liikevaihto kuvattu tarkemmin omassa artikkelissa.

Käyttökate:

Käyttökate mittaa yrityksen kykyä kattaa muuttuvat kustannukset liikevaihdosta. Yksinkertaisesti sanottuna se kertoo, kuinka paljon jää käteen ennen kiinteiden kulujen vähentämistä.

Käyttökatetta ja sen laskentatapaa on kuvattu tarkemmin omassa artikkelissa.

Omavaraisuusaste:

Omavaraisuusaste mittaa yrityksen kykyä rahoittaa toimintaansa omilla varoilla suhteessa vieraan pääoman määrään. Korkea omavaraisuusaste antaa yrityksellesi vahvan taloudellisen pohjan.

EBITDA:

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) on voittoluku ennen korkoja, veroja sekä poistoja ja arvonalentumisia. Se antaa kuvan yrityksen tuloksentekokyvystä ennen ylimääräisiä kuluja.

Bruttotulo:

Bruttotulo on liikevaihto miinus suorat muuttuvat kulut. Se kuvastaa sitä, kuinka paljon jää käteen ennen muita kuluja.

Myyntikate:

Myyntikate on osa bruttotulosta ja kertoo, kuinka suuri osa liikevaihdosta jää jäljelle kateksi kattamaan kiinteitä kuluja.

EBIT:

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) on voittoluku ennen korkoja ja veroja. Se mittaa yrityksen tuloksen ennen rahoituskuluja ja verotusta.

Quick Ratio:

Quick Ratio mittaa yrityksen maksuvalmiutta ja kertoo, kuinka hyvin yritys pystyy selviytymään lyhytaikaisista veloistaan ilman varaston myyntiä.

Liikevoitto:

Liikevoitto on yrityksen tulos ennen veroja ja se sisältää kaikki kulut liiketoiminnasta.

Liiketulos:

Liiketulos kuvaa yrityksen tulosta ilman korkoja, veroja ja poistoja. Se on erinomainen mittari yrityksen ydinliiketoiminnan kannattavuudesta.

Käyttöpääoma:

Käyttöpääoma on yrityksen lyhytaikainen varallisuus ja velka. Sen tehokas hallinta on elintärkeää, erityisesti kasvuvaiheessa.

Tilikauden Tulos:

Tilikauden tulos on yrityksen voitto tai tappio tiettynä tilikautena.

Kriittinen Piste:

Kriittinen piste on se hetki, jolloin yrityksesi alkaa tehdä voittoa. Sen tunnistaminen auttaa sinua suunnittelemaan strategisia päätöksiä.

Liikevoittoprosentti ja Katetuottoprosentti:

Liikevoittoprosentti ja katetuottoprosentti ovat prosenttilukuja, jotka kuvaavat voiton osuutta liikevaihdosta. Ne auttavat ymmärtämään, kuinka tehokkaasti liiketoiminta tuottaa voittoa.

EBITA:

EBITA (Earnings Before Interest, Taxes, and Amortization) on voittoluku, joka sisältää poistot mutta ei sisällä arvonalentumisia.

Vaihto-omaisuus:

Vaihto-omaisuus kattaa varaston ja muut yrityksen hallussa olevat varat.

Sijoitetun Pääoman Tuotto:

Sijoitetun pääoman tuotto mittaa, kuinka hyvin yrityksesi tuottaa voittoa suhteessa sen kokonaispääomaan.

Vakavaraisuus:

Vakavaraisuus kuvaa yrityksen kykyä selviytyä taloudellisista haasteista pitkällä aikavälillä.

Oman Pääoman Tuotto:

Oman pääoman tuotto mittaa voiton osuutta omasta pääomasta.

Kannattavuus:

Kannattavuus on laaja käsite, joka kattaa useita tunnuslukuja ja mittareita, jotka yhdessä kuvaavat yrityksen tuloksen.

Nettovelkaantumisaste:

Nettovelkaantumisaste mittaa yrityksen velkataakan raskautta suhteessa omaan pääomaan.

Rahoitusomaisuus:

Rahoitusomaisuus kuvaa yrityksen hallussa olevia rahoitusinstrumentteja ja muita sijoituksia.

Vaihto Omaisuus:

Vaihto omaisuus kattaa yrityksen varat, jotka vaihtuvat suhteellisen nopeasti.

Maksuvalmius:

Maksuvalmius mittaa yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloista.

Käyttökateprosentti:

Käyttökateprosentti on käyttökatteen osuus liike

Scroll to Top